Υπηρεσίες

Dr Kadis is a private Gastroenterologist – Hepatologist, Nicosia, Cyprus

Γαστροσκόπηση

Η γαστροσκόπηση είναι ασφαλής, ανώδυνη, και σύντομη εξέταση…

Dr Kadis is a private Gastroenterologist – Hepatologist, Nicosia, Cyprus

Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι ασφαλής, ανώδυνη και σύντομη εξέταση…

Dr Kadis is a private Gastroenterologist – Hepatologist, Nicosia, Cyprus

ERCP

Είναι η εξέταση που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων…

Dr Kadis is a private Gastroenterologist – Hepatologist, Nicosia, Cyprus

Γαστροστομία

Η διαδερμική γαστροστομία είναι μια ενδοσκοπική επέμβαση…

Dr Kadis is a private Gastroenterologist – Hepatologist, Nicosia, Cyprus

Ενδοσκοπική κάψουλα

Η ενδοσκοπική κάψουλα μέθοδος απεικόνισης και διερεύνησης…